adultsearch.com
                             

     Proiectul „Clopote în arcul carpatin”-cod SMIS 29784, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenție 5.3. – Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operațiunea – Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice.

      Proiectul își propune promovarea regiunii de dezvoltare Centru prin promovarea a cinci din cele mai vechi clopotnițe din județul Covasna. Obiectivul proiectului este reprezentat de dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin crearea de materiale promoționale și a activităților de marketing specifice.

     Obiectivele specifice de marketing sunt:

  • Creșterea notorietății patrimoniului natural;
  • Îmbunătățirea gradului de competivitate a actorilor locali;
  • Estimarea creșterii circulației turistice cu 4%;
  • Integrarea princiipilor de dezvoltare durabilă, de protecție a mediului și a egalității de șanse în dezvoltarea turismului la nivel local.

head

În orice călătorie, respectați natura!

Despre Noi
Tavon Young Authentic Jersey Brandon Sutter Jersey  Robert Quinn Authentic Jersey